Kursus Aplikasi CAD Gratis

Snap Overrides

Mengaktifkan Objek Snap Pada AutoCAD

Objek Snap Override – Objek Snap sangat membantu sekali pada proses penggambaran dalam hal mempermudah menseleksi geometri point di sebuah objek kerja di AutoCAD. Anda pun dapat mengaktifkan semua Osnap secara bersamaan melalui drafting settings.

Ketik ds (enter) > Klik Object Snap tab > Select All > ok

AutoCAD Drafting Settings

Namun ada saatnya anda hanya perlu menggunakan beberapa object snap dalam proses penggambaran. Untuk merubah settingan Osnap dengan lebih cepat, anda dapat melakukan beberapa cara seperti berikut ini:

Ketika anda berada di tengah-tengah sebuah perintah (contoh ketik L (enter)), KLIK KANAN pada mouse dan pilih “Snap Overrides” atau dengan “Shift + Right Click” selanjutnya pilih Osnap yang dibutuhkan

AutoCAD Snap Overrides

Selain menggunakan klik kanan pada mouse, anda juga dapat menggunakan akses Osnap dari kombinasi tombol keyboard ketika berada di tengah-tengah sebuah perintah.

  • Toggle object snap mode: Shift+A or Shift+‘
  • Turn on object snap mode: Shift+S or Shift+;
  • Turn off object snap & object tracking: Shift+D or Shift+L
  • Endpoint osnap: Shift+E or Shift+P
  • Midpoint osnap: Shift+V or Shift+M
  • Center osnap: Shift+C or Shift+,
  • Toggle ortho mode: Shift
  • Toggle polar mode: Shift+X or Shift+.
  • Toggle object snap tracking mode: Shift+Q or Shift+]

AutoCAD Snap Override | Video